Tercih Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin,avrupa ortak dil çevresi programı "COMMON"EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE "CEFR"kapsamında,ulusal ve uluslararası platformda ingilizce seviyelerini tespit etmeyi amaçlayan "CAMBRİDGE"sertifika sınavlarına katılımı gerçekleşmektedir.

Tercih Koleji Anaokulu Yabancı Dil Etkinliği

DİL ÖĞRENME NİTELİKLERİ

Yaş grupları ve gelişme becerileri dikkate alınarak,öğrencilere temel düzeyde ingilizce iletişim kurma becerisi kazandırılır.Yabancı dili severek öğrenebilmesi için zengin materyeller ve desteklenmiş çeşitli etkinlik ve projeler geliştirilip uygulanır.

ANAOKULU İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

Tercih koleji anaokulu olarak,ingilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak çerçeve programı "CEFR"(COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.Müfredat programımızda Listening(dinleme),spoken interaction(karşılıklı konuşma)ve spoken prodoction(konuşma)becerilerine ağırlık verilir.
Öğrencilere hedef dilde temalarımız doğrultusunda temel iletişim kurmalarını sağlayacak olan kelime ve kalıplardan oluşan konular;"iletişimsel yaklaşım metodu" ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış materyaller ve hikayeler üzerinden verilir.Derslerimiz tema bazlı,anadil eğitim programı ile paralel olarak ve ana dil öğrenme modelini baz olarak yapılandırılmıştır.Günlük ders programlarında maincourse(ana ders) ve hedef dilin konuşulduğu iki ders öğretmeni tarafından yapılan dersler yeralmaktadır.

4 YAŞ GRUBU

Öğrencilerimizle de eğitim programımız "Express publishing" tarafından hazırlanmış aynı serinin "Happy Hearts 1,students book ve Happy Hearts 1 workbook" kitapları,Kukla Kenny,CD'ler,resim kartları üzerinden yapılandırılmıştır.Konuşma derslerinde ise Tree house 1 kitabı okutulmaktadır.

5 YAŞ GRUBU

Öğrencilerimizle de eğitim programımız "Express publishing" tarafından hazırlanmış aynı serinin "Happy Hearts 2,students book ve Happy Hearts 2 workbook" kitapları,Kukla Kenny,CD'ler,resim kartları üzerinden yapılandırılmıştır.Konuşma derslerinde ise Tree house 2 kitabı okutulmaktadır.

Copyright © 2020 Tercih Koleji. Tüm Hakları Saklıdır. | 0 (216) 466 76 21