Hakkımızda

Mİsyon & Vİzyon

img
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 55 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan okulumuz 530 öğrenciye ulaşmıştır ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmektedir.

Okulumuzu tanıtırken bilinmesi gereken ve bizi biz yapan güçlü yönlerimiz :

  • Eğitimi sevda haline getirmiş, aydınlık düşünceli, fedakar ‘’Eğitim Kadromuz’’
  • Çocukların Tercih Koleji'nde gelişeceğine ve hedeflerini gerçekleştireceğine inanmış ‘’Veliler’’imizdir.

Misyonumuz

Geleceği bugünden yaşayarak özel öğretim kurumları arasında seçkin bir yer kazanmak ve ülkemizde eğitim ve öğretimin Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda gerçekleşmesine katkıda bulunarak bu konuda örnek ve önder bir kurum olmaktır.

Öğrencilerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Cumhuriyetin temel ilkelerine, Anayasada ifade edilen Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş, kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletin hizmetinde kullanmayı hedefleyen yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Tercih Koleji olarak, bizler istiyoruz ki;

Öğrencilerimiz bedenen, zihnen, ahlaken ve ruhen dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişsin, topluma karşı sorumluluk duygusuna, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip olsun, sevgi ve hoşgörü iklimini soluyan, herkesle diyaloga açık, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen bir insan olarak yetişsin, ilgi, istek, yetenek ve yaşlarına uygun becerileri kazanarak yükseköğretim kurumlarına hazırlansınlar ve girdikleri sınavlarda en üst dereceleri alsınlar. Bununla beraber Türkçeyi çok iyi kullanmakla birlikte küreselleşen dünyada herkesle iletişim kurabilecek şekilde başta İngilizce olmak üzere Fransızca ve İspanyolcayı aktif dil olarak kullansın, ezberci olarak değil anlayarak öğrenen, öğrenmeyi öğrenmiş, aktif ve üretken, eleştirel bakışın yanında çözüm üretebilen, kendine güveni gelişmiş , hayata hazır etik değerleri benimsemiş bir insan olarak yetişsin.Copyright © 2017 Tercih Koleji. Tüm Hakları Saklıdır. | 0 (216) 466 76 21