1. REHBERLİĞİN TANIMI VE İŞLEVİRehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerin kendilerini tanıyabilmeleri ve
anlayabilmeleri, kendi bireysel farklılıklarıyla ilgili farkındalık
kazanabilmeleri, problemlerini tanıyabilmeleri ve çözüm yolları üretmeleri,
kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri ve uygun kararlar alabilmelerini,
çevreleriyle sağlıklı iletişim halinde olabilmeleri amacıyla uzman kişilerce
verilen profesyonel yardım hizmetidir.

Rehberlik hizmetlerinin amacı;
- Öğrencilerin kendi bireysel özelliklerini daha iyi tanıması
- Öğrencilerin bireysel özelliklerinin farkında olması
- Kendisine sunulan fırsatları ve seçenekleri değerlendirmesi,
- Kendi potansiyelinin farkında olması,
- Karşılaşılan sorunlarla başetme becerileri gösterebilmesi olarak ele alınabilir.

Öğrencilerin kendilerini tanıyabilmeleri, okula uyum sorunları, başarısızlık,
ailevi problemleri, öfke kontrolü ve sınav stresi gibi uzmanlık gerektiren
konular olduğu için okullarda rehber öğretmen tarafından yürütülür.

Copyright © 2020 Tercih Koleji. Tüm Hakları Saklıdır. | 0 (216) 466 76 21