REHBERLİK SERVİSİ

img
img
2. REHBERLİK ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

a) Oryantasyon

Tercih Eğitim Kurumları‟nda oryantasyon hizmetleri “uyum sağlayıcı”,
“geliştirici” ve “önleyici” olarak veli- öğrenci ve öğretmen odaklı ele alınır.

Her sene eğitim-öğretim dönemi başında 9. Sınıfların okul ortamına uyum
sürecini hızlandırmak ve veliyi sürece dahil etmek amacıyla oryantasyon çalışmaları yapılır

Oryantasyon süreci;

- Okul çevresini tanıtma,
- Okuldaki fiziki koşullar hakkında bilgi verme,
- Okulun ilk günü Tercih Eğitim Kurumlarını tanıtma
- Okulun kuralları, disiplin anlayışını tanıtma,
- Tüm lise dönemi boyunca öğretim programı hakkında bilgi verme,
- Ders dışındaki sosyal aktiviteler hakkında bilgi verme,
- Okul psikolojik danışmanı tarafından yürütülen rehberlik hizmetleri ile
ilgili ayrıntılı bilgi verme olarak ele alınır.


b) Hazırbulunuşluk Çalışmaları

Hazır bulunuşluk; yeni bir öğrenme durumunda, bireyin önceden sahip
olduğu özelliklerin tümünü kapsar. Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk
seviyesi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu yeni öğrenme ortamında
etkili olan unsurlardır. Ayrıca hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi
ilk günden başlanarak bireyin okula yönelik bireysel ve karakteristik
özelliklerine uygun olarak rehberlik yapılmasına, bireyin ihtiyaçlarının
belirlenmesine ve bu ihtiyaçlara uygun bir şeklide plan, program ve
hazırlık yapılmasına imkân sunar.

Okulumuzda öğrencilerin okula hazırbulunuşluğunu ortaya çıkarmak amacıyla; sene başında “hazırbulunuşluk” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin ihtıyaçları ve bireysel özellikleri belirlenir. Çalışmalarda bu yönde sürdürülür.

C) Bireysel ve grup çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde yapılan çalışmalar Eğitsel,
Mesleki ve bireysel rehberlik olarak ele alınır.

Akademik başarıyı arttırmak amacıyla bireysel öğrenme stilleri belirlenir. Bu
çerçevede öğretmenler tüm öğrenme stillerini ders ortamında kullanır.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerinin takibi amacıyla bireysel görüşmeler ve sınıf
grup çalışmaları yapılır. Sene boyunca yapılan sınıf grup çalışmaları rehberlik
servisinin takvimine göre düzenlenir. Sınıf ortamında empati, verimli ders
çalışma, öfke kontrolü, iletişim becerileri, zorbalık, ergenlik dönemi
özellikleri, sınav kaygısı, sağlıklı yaşam vb. konularda seminer düzenlenir ve
yaratıcı drama destekli çalışmalar yürütülür.

Gerçekçi kararlar alabilmeleri amacıyla mesleklerin tanıtılması, sınav
sisteminin anlatılması çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken
yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Öğrencilerin hangi alanda başarılı olacağının belirlenebilmesi için ders ve alan
seçimleri konusunda bilgilendirme ve bireysel görüşmeler yapılır.

Gelişim dönemlerinden en önemli evresi olan ergenlik döneminde yaşanan bazı
sorunlar karşısında öğrenciyi rahatlatıcı tavırlar sergilemek gerekir. Yapıcı
çözümler üretebilmek amacı ile öğrenciler bireysel görüşmelerle desteklenir.

Bireysel görüşmeler, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda görüşme isteği ile,
velilerin veya öğretmenlerin ilettiği bir durumun değerlendirilmesi , rehberlik
biriminin çalışması olan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi
yoluyla başlatılır.

YKS Çalışmaları

Öğrencilerimizin sınava hazırlık süreci içindeki etkinliklerine aktif olarak destek olma, verimli bir şekilde çalışmalarını yönlendirme, öğrencilerimize sınav sistemindeki içerikleri tanıtma konularında rehberlik edilir.
Yıl içinde;

- Öğrencilerimize yıl içerisinde bireysel ders çalışma programları hazırlanır ve haftalık olarak takibi yapılır.
- Bireysel görüşmeler yapılarak ve çeşitli test ve envanterler uygulanarak öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedef belirlemelerine yardımcı olunur.
- Öğrencilerimizin başarı düzeylerini belirlemek ve kendilerini test edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak deneme sınavları yapılır.
- Öğrencilerimizin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri üniversiteleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla kariyer fuarlarına geziler düzenlenir.
- 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak için çeşitli üniversitelere geziler düzenlenir.
- Üniversite tercih döneminde öğrencilerimize bireysel olarak tercih danışmanlığı hizmeti verilir.
BAŞARILI İNSANLAR YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN, GEÇMİŞTEKİ OLUMLU YAŞANTILARINI,
BAŞARISIZ İNSANLAR İSE, YENİLGİLERİNİ DÜŞÜNÜRLER..
   
Copyright © 2017 Tercih Koleji. Tüm Hakları Saklıdır. | 0 (216) 466 76 21