REHBERLİK SERVİSİ

img
img
3. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin, liseyi bitirdikten sonra, Yükseköğretim Kurumlarına girebilmek ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik çalışmalardır.
TYT - AYT hazırlık sürecinde sınav çalışmalarının programlanıp takip edilerek, öğrenci –veli -öğretmen üçgeninde öğrencinin hedefine ulaşması için her türlü destek verilir.

a) Sınav Uygulamaları

Üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimize Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) niteliğinde deneme sınavları ,

Ders bazında „‟ Kazanım Değerlendirme Sınavları „‟,

Sınava hazırlık kitaplarının „‟ Ünite Sonu Değerlendirme Sınavları „‟,

Yaprak testlerin uygulanması ve „‟Çıkmış soruların „‟ders bazında çözülmesi yapılır.b) Motivasyon Çalışmaları

Motivasyon ; insanların önceden belirlenmiş bir hedefe varmak üzere kendi istek ve arzularıyla hareket etme süreci olarak tanımlanabilir.
Öğrencilerin motivasyonunu canlı tutmak için dış motivasyona da ihtiyaç vardır. Rehberlik çalışmalarının olmazsa olmazı motivasyondur.


- Öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde motivasyonlarını ve akademik başarılarını arttırmak amacıyla bireysel görüşmeler yapılır. Var olan potansiyellerini daha üst seviye çıkarmak için destek olunur.

- Öğrencilerin ilgisini çekecek motivasyonlarını arttıracak kısa film izlettirilir.

- Eğitici-öğretici ve motive eden , fark yaratmış insanların başarı hikayelerinin anlatıldığı belgesellerin gösterimi yapılır.

- Lise hayatında öğrencilerin kariyer ve meslek seçimi çok önemlidir. Bu nedenle kendilerine bir kariyeri planı yaparken ve meslek seçerken nelere dikkat etmeleri, hangi mesleği seçerlerse mutlu olacakları , kendi yeteneklerine hangi mesleklerin uygun olduğu bilgisine sahip olabilmeleri gerekir , bu amaç doğrultusunda üniversite gezileri yapılmaktadır. Yerinde ve uygulamalı olarak yapılan bu gezilerle öğrencilerin motivasyonları pekiştirilmektedir.

- Alanında uzman kişilerle öğrencilerimize kariyer ve meslek seçimi ile ilgili bilgilendirici ve motive edici seminer çalışmaları yapılmaktadır. Mesleki seçimler konusunda alanında uzman olan velilerimizde rehberlik çalışmalarına destek olmakta ve öğrencilerimizle mesleki tecrübelerini paylaşmaktadır.Aynı zamanda şu an üniversite de okuyan TERCİH mezunları da üniversite hazırlık sürecinde ki deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaktadır.

- Çalışma Programları

- Bireysel Ders Çalışma Programı ; Öğrencilerin istek ve beklentilerine, ilgi ve yeteneklerine göre , hedeflerine ulaşması için öğrenci ile birlikte ve bir plan dahilinde ders çalışma programı oluşturulur.

- Sınıf Etütleri ; Okulumuzda branş öğretmenlerimizin belirlediği konularda bütügörülen sınıflarda sınıf etütleri verilmektedir. Haftalık okul ders saatleri dışında bu derslere ek olarak haftaiçi ve hafta sonu sınıf etütleri yapılmaktadır.Sınıf etüdü programlarımızla öğgrencilerimiz için başarıyı kaçınılmaz kılıyoruz.

- Birebir Çalışmalar; Öğrencilerimizin eksik olduğu konularda öğretmenlerimizle birebir ders çalışmakta ve eksikleri tamamlanmaktadır.Dersler randevu sistemiyle oluşturulmaktadır.

d) TERCİH „ de Tercih Danışmanlığı

Tercih danışmanlığı kapsamında öğrencilerin öncelikle mesleki eğilimlerinin tespiti, uygulanan mesleki envanterlerin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda öğrencinin meslekleri tanıması kendi ilgi ve yeteneklerini keşfi ,
mesleklerin gerektirdiği özellikler ve kendi özelliklerini kıyaslama fırsatları oluşur.
12. sınıf öğrencilerine , üniversiteye hazırlık ve beraberinde meslek seçimi yönünde yapılan çalışmalar
Kaygı Ölçeği, Etkili Ders Çalışma , Sınav Stratejileri, Sınav Sistemi, Motivasyon, Sınav Kaygısı , Meslek Seçimi , Kariyer Gelişimi gibi sunumlar ile desteklenir.
Öğrenciler Yüksek Öğetim programları hakkında bilgi sahibi olur.
Bu çalışmalar tercihlerin yapıldığı yaz dönemine kadar devam eder.
Tercih danışmanlığının en son aşaması ise yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin
TYT ve AYT başarılarına göre aynı zamanda hedefleri doğrulusunda tercih işlemlerinin yapılması ve ÖSYM Aday işlemleri sistemine kaydedilmesiyle tercih danışmanlığı süreci tamamlanmış olur.


Başlamak İçin Mükemmel Olmak Zorunda Değilsin;
Fakat Mükemmel Olmak İçin Başlamak Zorundasın. Zig Ziglar..
   
Copyright © 2017 Tercih Koleji. Tüm Hakları Saklıdır. | 0 (216) 466 76 21